ชื่อเรื่อง : เครื่องมือและการเผายางเก่าใช้แล้ว

ผู้แต่ง : Laman, J. R.

แหล่งข้อมูล : US 3,946,680, 14 pp.

บทคัดย่อ (อังกฤษ) : Waste which contains a substantial amount of material which melts and drips as it burns, is used as the source material. The process is adapted to not only dispose of the waste, but also to provide heat for generating steam and other useful purposes. The invention is used very advantageously for the burning of vulcanized rubber wastes with control of the gases so that they do not cause an environmental hazard. The waste may be reduced to particle size, but this is not necessary. Whole old tires may be used. The meltable waste is burned over means which collects the drip and does not let it collect in and plug openings in conveyor means used in the combustion process. A very satisfactory means for collecting the drip is a bed of non-combustible balls or other particulate material carried by a conveyor, which bed prevents any substantial amount of the drip from being collected by the conveyor. Such non-combustible particulate material may be formed of steel, aluminum, ceramic material, etc. The waste material may rest on the bed and be carried through the combustion chamber supported by the bed, or the waste material may be carried through the chamber above the bed which collects the drip. In such a procedure, the waste (such as old tires) may be carried through the combustion chamber on hooks or the like on a continuous conveyor, or large pieces of such waste may be carried through the combustion chamber resting on a conveyor provided with sufficient open spaces to allow the drip to pass therethrough, and this drip may be collected below the conveyor on a continuously moving bed such as described. The drip from waste carried on such a conveyor may be collected in any other suitable manner. If the waste is composed of a mass of small particles it must be spread on the conveying support in such a manner that air required for combustion can pass up through it, and if the waste rests on a bed of non-combustible balls or other particulate matter, the air must pass up through openings therein, and the melt from the waste must not be allowed to plug the openings. If the waste is in large pieces (such as old tires) the pieces may be suspended from a conveyor, or they may rest on a bed of balls or other particulate matter which prevents the melt from passing into openings in the conveyor that supports the bed, or the bed may be omitted if openings in the conveyor are so large that the melt will not plug them. Oil and/or gas is usually supplied to the combustion chamber above and/or below the grate to provide the temperature required for any commercial use of the combustion, and for combustion of the waste when necessary. If the waste contains sulfur, the amount of oil and/or gas used is controlled so that the sulfur dioxide content of the exhaust gases does not exceed a predetermined limit. If the waste is substantially free of sulfur and burned solely to dispose of it, it is not necessary to use any oil or gas, except perhaps to start the fire or to keep the fire burning. The heat generated may be supplied to a boiler or be otherwise used for a beneficial purpose. Thus, not only does the process provide for the disposal of waste, but also utilizes the heat generated, and if the waste contains sulfur this may be done without polluting the atmosphere.

บทคัดย่อ (ไทย) : วัสดุเหลือทิ้งที่นำมาเป็นวัตถุดิบประกอบด้วยวัสดุที่ทำให้หลอมละลายและทำให้เป็นหยด กระบวนการที่นำมาใช้นอกจากจะกำจัดวัสดุเหลือทิ้งแล้วยังให้ความร้อนเพื่อนำไปผลิตไอน้ำและประโยชน์อื่นๆ การประดิษฐ์นี้มีข้อดีในด้านของการเผาวัสดุเหลือทิ้งที่เป็นยางโดยควบคุมก๊าซ ซึ่งจะไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม วัสดุเหลือทิ้งจะถูกทำให้มีขนาดเล็กลงแต่ในประเด็นนี้อาจไม่ได้มีความจำเป็นนัก เพราะส่วนประกอบของยางใช้แล้วทั้งหมดจะถูกนำมาใช้ วัสดุเหลือทิ้งจะถูกเผาให้หลอมละลายจนกลายเป็นหยด และเก็บหยดเหล่านี้ที่เกิดขึ้นในรูปของเม็ดทรงกลมที่ไม่เผาไหม้ หรือวัตถุดิบอื่นๆ แล้วส่งผ่านโดยใช้สายพาน ซึ่งวัตถุดิบดังกล่าวซึ่งประกอบด้วยอนุภาคที่ไม่เผาไหม้อาจนำมาใช้ในการผลิตเหล็กกล้า อลูมิเนียม เซรามิก เป็นต้น นอกจากนี้วัสดุเหลือทิ้งอาจลำเลียงไปยังส่วนการเผาไหม้ ในแต่ละขั้นตอน วัสดุเหลือทิ้งเช่น ยางเก่าที่ใช้แล้วอาจถูกนำไปยังส่วนเผาไหม้โดยใช้ตะขอ หรืออุปกรณ์อื่นๆ บนสายพานลำเลียง โดยปกติจะมีการเติมน้ำมันและ/หรือก๊าซ ในส่วนที่เผาไหม้ที่อยู่เหนือและ/หรืออยู่ใต้เตาไฟเพื่อให้อุณหภูมิเพียงพอในการเผาไหม้ ถ้าวัสดุเหลือทิ้งมีส่วนประกอบที่เป็นซัลเฟอร์ จะมีการควบคุมปริมาณของน้ำมันและ/หรือก๊าซ เพื่อให้ปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นไม่มากเกินที่กำหนด หากวัสดุเหลือทิ้งปราศจากซัลเฟอร์และถูกเผาเพื่อกำจัดเพียงชนิดเดียว ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้น้ำมันหรือก๊าซ ยกเว้นในกรณีที่ต้องการจุดไฟหรือต้องการคงเปลวไฟไว้ การให้ความร้อนที่เกิดขึ้นนำไปใช้กับหม้อน้ำหรือประโยชน์อื่นๆ ดังนั้นกระบวนการดังกล่าวไม่เพียงแต่จะช่วยกำจัดวัสดุเหลือทิ้งแต่ยังนำพลังงานความร้อนที่ได้ไปใช้ประโยชน์ และหากวัสดุเหลือทิ้งประกอบด้วยซัลเฟอร์ก็มีกระบวนการที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อบรรยากาศ

ชนิดวัสดุเหลือใช้ : Ceramic

ประเภทเอกสาร : patent

ไฟล์เอกสารฉบับเต็ม : US3946680A1.pdf