ชื่อเรื่อง : ของเสียจากห้องปฏิบัติการที่เรา (อาจ) มองข้าม

ผู้แต่ง : นพเก้า เอกอุ่น

ผู้แต่งร่วม : -

สังกัด : สำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ

ประเภทสิ่งพิมพ์ : สาระน่ารู้ สิงหาคม 2562

วันที่ลงบทความ : สิงหาคม 2562

            [อ่านบทความฉบับเต็ม]