การสกัดเอนไซม์ย่อยโปรตีนจากยางมะละกอ [WO 85/04,417]  Abstract    Fulltext

abstractขบวนการสกัดเอนไซม์ไคโมปาเปน จากยางมะละกอใช้ตัวแลกประจุบวก (Cathion exchange resin) เป็นตัวแยกเอนไซม์จากยางมะละกอ ซึ่งเหมาะแก่การผลิตเป็นอุตสาหกรรม