มู่ลี่ [US 4,621,672]  Abstract    Fulltext

abstractมู่ลี่มี อุปกรณ์ที่ช่วยให้สามารถบังคับการพลิกของเกร็ดมูลี่ส่วนบนและส่วนล่างได้ตามต้องการ