ชื่อเรื่อง : เซรามิกรูพรุนกันน้ำ

ผู้แต่ง : Szafran, Mikolaj

แหล่งข้อมูล : Pr . Kom. Nauk Ceram., Ceram.(Pol. Akad. Nauk) 1992, 41 (Postepy Technologii, Ceramiki, Szkiel i Materialow Wiazacych ), 149-55 (Pol).

บทคัดย่อ (อังกฤษ) : The effects of hydrophobization parameters on ceramic porous materials planned for wastewater aeration are presented. It was found that hydrophobization causes a significant decrease of their wettability by water, which should lead to a considerable decrease in the rate of being overgrown by algas. It causes also a considerable increase in the mech. Resistance and a small decrease of the open porosity. Upon hydrophobization a significant decrease in the gas pressure drop through “wet” porous ceramic disks and increase in gas liq. Dispersion have been obsd.

บทคัดย่อ (ไทย) : บทความนี้นำเสนอผลของคุณสมบัติในการกันน้ำของวัสดุเซรามิกรูพรุนในการนำมาใช้ในการให้อากาศเพื่อบำบัดน้ำเสีย พบว่าคุณสมบัติกันน้ำทำให้ความสามารถในการเปียกน้ำลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งนำมาสู่การลดอัตราการเจริญเติบโตมากเกินไปของสาหร่าย รวมทั้งเพิ่มกลไกการต้านทานและลดความพรุน นอกจากนั้นพบว่ามีการลดลงอย่างมีนัยสำคัญของแรงดันก๊าซโดยแผ่นเซรามิกรูพรุนและเพิ่มการกระจายของก๊าซ

ชนิดวัสดุเหลือใช้ : ceramic

ประเภทเอกสาร : journal

หมายเลขอ้างอิง : 121:185375j