ชื่อเรื่อง : การทำลายเส้นใบไม้และสารละลายสำหรับการตกแต่งลายใบไม้บนภาชนะเซรามิก

ผู้แต่ง : Ueda, Minoru.

แหล่งข้อมูล : Jpn. Kokai Tokkyo  Koho JP 2000 318,388, 3 pp. (Japan).

บทคัดย่อ (อังกฤษ) : Tree leaves are boiled with NaOH soln. for removal of mesophyll, and the resulting veins are coated with a mixt. of glaze and a soln. composed of 10-80% water glass and 20-90% H2O and then with a polymer varnish and dried to give the processed veins. The title aq. soln. comprises 30-90% water glass and 10-70% H2O, optionally with 10-40% water-sol. varnish. The aq. soln. is applied on the processed veins and they are attached on ceramic wares and fired. Ceramic wares can be glazed with leaf veins as decoration without their delamination or shrinkage.

บทคัดย่อ (ไทย) : เตรียมใบไม้โดยต้มใบไม้ในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เพื่อลอกส่วนมีโซฟิลล์(mesophyll)ออก เส้นใบไม้ที่ได้จะนำมาเคลือบด้วยแก้วและสารละลายที่ประกอบด้วย water glass 10-80% น้ำ 20-90% เคลือบเงาด้วยโพลิเมอร์และปล่อยให้แห้งเพื่อนำไปสู่ขั้นตอนต่อไป ส่วนสารละลายประกอบด้วย water glass 30-90% และ น้ำ 10-70% หรืออาจใช้สารละลายน้ำผสมสารเคลือบเงา 10-40% สารละลายที่ได้จะนำไปใช้ในกระบวนการตกแต่งใบไม้ที่เตรียมไว้ลงบนภาชนะเซรามิกแล้วนำไปเผา ภาชนะเซรามิกจะถูกตกแต่งโดยเคลือบด้วยลายไบไม้โดยไม่หลุดล่อนและไม่หดตัว

ชนิดวัสดุเหลือใช้ : ceramic

ประเภทเอกสาร : patent

หมายเลขอ้างอิง : 133:365407c