ชื่อเรื่อง : ของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมที่มีองค์ประกอบของไฮดรอลิกและการใช้ประโยชน์ในการผลิตชิ้นส่วนที่แข็ง

ผู้แต่ง : Nakajima, Hideyuki

แหล่งข้อมูล : Jpn. Kokai Tokkyo Koho JP 2003 286,067, 6 pp.(Japan)

บทคัดย่อ (อังกฤษ) : The compns. contain (a) inorg. industrial waste powder contg. ≥20% SiO2 and 5-40% Al2O3 40-90, (b) gypsum waste powder 5-50, and (c) Ca(OH)2 and/or CaO 3-10%. Preferably, the waste powder contains coal ashes, slags and/or ceramic wastes and has particle size ≤ 300µm. The hardened articles are manufd. by kneading 100 parts of the above compns. with 5-40 parts of water and optionally aggregates, forming the mixts., and heating the formed materials at 80-300º under water vapor partial pressure ≥ 0.5 kg/cm2. Industrial wastes are recycled as the hardened article with high compressive strength for construction materials.

บทคัดย่อ (ไทย) : สารประกอบนี้ ประกอบด้วย (a) วัสดุเหลือทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมที่มีลักษณะเป็นผง มีซิลิกาออกไซด์ มากกว่าหรือเท่ากับ 20% และอะลูมินาออกไซด์ 5-40% 40-90 (b) วัสดุเหลือทิ้งของผงยิปซัม 5-50 และ (c) แคลเซียมไฮดรอกไซด์ และ/หรือ แคลเซียมออกไซด์ 3-10% , วัสดุเหลือทิ้งของผงยิปซัมเป็นส่วนของเถ้าของถ่านหิน(coal ashes),กากถลุง (slags) และ/หรือวัสดุเหลือทิ้งจากเซรารมิกขนาดอนุภาคน้อยกว่าหรือเท่ากับ 300 ไมครอน การผลิตชิ้นส่วนที่แข็งจะผ่านขั้นตอนการนวด (kneading) โดยใช้ สารประกอบที่กล่าวมาข้างต้น100 ส่วนกับน้ำ 5-40 ส่วน เมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วจึงนำมาขึ้นรูป โดยใช้ความร้อน 80-300 องศาเซลเซียส ภายใต้ความดันของไอน้ำมากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร วัสดุเหลือทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ถูกนำมารีไซเคิลเป็นชิ้นส่วนที่แข็งมีความทนทานต่อการกดสูงจะนำไปผลิตเป็นวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง

ชนิดวัสดุเหลือใช้ : Ceramic

ประเภทเอกสาร : patent

หมายเลขอ้างอิง : 139:280167y