ชื่อเรื่อง : การผลิตผงแก้วจากวัสดุแก้วเหลือทิ้ง เพื่อนำไปใช้ในงานคอนกรีต

ผู้แต่ง : Louis P. Grasso, Jr. …[et al.]

แหล่งข้อมูล : US 7,413,602

บทคัดย่อ (อังกฤษ) : A clean dry glass powder useful as a substitute for Portland cement in concrete, in paints, and for other known uses for glass powder produced conventionally can be produced from unsorted post-consumer waste glass, including a subsatantial fraction of non-glass items, by employing glass pulverizing equipment to reduce waste glass to small fragments, allowing removal of trash, employing a multistep washing process to clean the glass fragments, in the preferred embodiment using aggregate cleaning equipment, drying the fragments, preferably using fluidized bed techniques, and grinding the glass to a desired particle size, preferably using a ball mill, in combination with an air classification step to produce a glass powder of uniform particle size.

บทคัดย่อ (ไทย) : ผงแก้วที่แห้งและสะอาดสามารถนำไปใช้ทดแทนพอร์ดแลนด์ซีเมนต์ในคอนกรีต สีทา และอื่นๆ  โดยสามารถผลิตจากวัสดุเหลือทิ้งทั้งที่เป็นแก้ว รวมทั้งวัสดุอื่นที่ไม่ใช่แก้วด้วย ทั้งนี้มีอุปกรณ์บดอัดแก้วเหลือทิ้งให้เป็นชิ้นเล็กๆ และสามารถแยกส่วนที่ใช้ไม่ได้ออก รวมทั้งมีกระบวนการล้างหลายขั้นตอนเพื่อทำความสะอาดชิ้นส่วนแก้วเล็กๆ ที่ได้ และทำให้แห้ง ทั้งนี้มีการใช้วิธี fluidized bed  และการบดเพื่อให้ได้ขนาดของเม็ดแก้วที่ต้องการ การใช้ ball mill ร่วมกับ air  classification เพื่อผลิตแก้วผงซึ่งมีขนาดและรูปทรงเท่ากัน

ชนิดวัสดุเหลือใช้ : Glass

ประเภทเอกสาร : patent

ไฟล์เอกสารฉบับเต็ม : US7413602B2.pdf