คำตอบ

สารสกัดจากถั่งเช่ามีองค์ประกอบทางเคมีที่มีสรรพคุณทางยาแตกต่างกัน เช่น - อะดีโนซีน (Adinosine) มีสมบัติต้านการแข็งตัวของเกล็ดเลือด ต้านการเต้นผิดจังหวะของหัวใจ ลดความดันโลหิตสูง และป้องกันการทำงานที่ผิดปกติของ ตับ ปอด และไต - คอร์ไดซิปิน (Cordycepin) มีบทบาทในการต้านมะเร็งหลายชนิด สามารถปรับระบบภูมิคุ้มกันในร่างกาย ยับยั้งการเกิด และต้านสารอนุมูลอิสระ ป้องกันหลอดเลือดตีบ และเพิ่มประสิทธิภาพการไหลเวียนของเลือด - เออร์โกสเตอรอล (Ergosterol) เป็นสารตั้งต้นของวิตามินดีที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของกระดูกมนุษย์ - เบต้า- ซิโตสเตอรอล (ß- sitosterol) ถูกนำมาใช้ในการรักษาโรคต่อมลูกหมากโต -ดี-แมนนิทอล ( D-manitol) และ กรดคอร์ไดซิปิก (Cordycepic acid) มีคุณสมบัติสามารถเคลื่อนผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ได้ดี จึงถูกนำมาใช้ในการรักษาอาการที่เกิดจากการบาดเจ็บทางสมอง เช่น ภาวะสมองบวม และความดันสูงในกะโหลกศรีษะ

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

บัวบาล ถัวประเสริฐ และคนอื่นๆ. ถั่งเช่าสีทอง smart farmer จากชายแดนใต้ สนับสนุนโดยซินโครตรอน. วารสารวิทยาศาสตร์. ปีที่ 71, ฉบับที่ 6 (พฤศจิกายน – ธันวาคม), 2560, หน้า90-91.