คำตอบ

สารต้านแบคทีเรียในสบู่ฆ่าเชื้อที่ผู้ผลิตส่วนใหญ่นิยมนำมาใช้คือ ไตรโคลซาน (Triclosan) ซึ่งสามารถเป็นวัตถุกันเสียและมีคุณสมบัติในการต้านเชื้อจุลินทรีย์ รา หรือ แบคทีเรียได้ จึงถูกนิยมใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์หลายชนิด เช่น ยาสีฟัน น้ำยาป้วนปาก แต่อย่างไรก็ตาม งานวิจัยหลายชิ้นกลับระบุว่า ไตรโคลซาน สามารถทำให้แบคทีเรียเกิดการดื้อยาข้ามกลุ่ม หรือทำให้แบคทีเรียดื้อยาปฏิชีวนะได้ ซึ่งสารจะไปส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการขับยาออกนอกเซลล์ ทำให้มีปริมาณยาปฏิชีวนะในเซลล์น้อยและไม่สามารถฆ่าเชื้อได้ ทำให้เชื้อปรับตัวดื้อยาในที่สุด

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ส่องฉลากสบู่ผสมสารต้านแบคทีเรีย. ฉลาดซื้อ. ปีที่ 24, ฉบับที่ 197, กรกฎาคม, 2560, หน้า 24.