คำตอบ

ยิปซัมได้นำมาใช้ประโยชน์ในเชิงอุตสาหกรรมหลายอย่าง  เช่น 
1.อุตสาหกรรมก่อสร้าง โดยเติมลงไปในปูนเม็ด ในกระบวนการผลิตปูนซิเมนต์ เพื่อชะลอการแข็งตัวของปูนซีเมนต์ และทำให้จับตัวกับวัสดุอื่น ๆ เพื่อให้มีกำลังอัดสูง
2.ใช้ผลิตกรดกำมะถัน (H2SO4)  และแอมโมเนียมซัลเฟต (NH4)2SO4) เนื่องจากมี SO4 เป็นองค์ประกอบร่วม 
3.ใช้เติมในน้ำเพื่อการหมักเบียร์ ทำให้ได้เบียร์ที่ใส รวมทั้งใช้ผสมในการผลิตมีด (mead) เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชนิดหวานอีกแบบหนึ่งที่นิยมกันในประเทศหนาวทางยุโรป
4.ใช้ปรับคุณภาพของดินเพื่อการเกษตร โดยโรยลงไปในดิน หรือผสมน้ำแล้วรดในแปลงเพาะปลูก แคลเซียมในยิปซัมจะเข้าไปแทนที่อนุมูลของโซเดียมในดิน ทำให้ความเค็มลดลง ใช้ปลูกพืชได้
5.ใช้วัดแรงดึงความชื้นในดิน (Soil moisture tension) จากความสามารถในการดึงดูดน้ำของยิปซัม
6.ในสมัยโบราณ  นำยิปซัมผสมกับผงตะกั่วขาว เพื่อทำให้ตัวหนังสือแวววาว และชุบด้วยทองเพื่อให้ต้นฉบับมีความสวยงาม
7.ใช้เป็นตัวเพิ่มออกซิเจน (oxidizing agent) ในอุตสาหกรรมเครื่องแก้ว
8.ใช้ผลิตชอล์ก ดินสอสี และหัวไม้ขีดไฟ
9.ในการแพทย์แผนจีน ใช้ยิปซัมที่เรียกว่าเกลือจืดเพื่อการลดไข้ และทำให้ปอดเย็น

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ธวัชชัย ดุลยสุจริต.  “ครอบครัวยิปซัม”.  UPDATE.  ปีที่ 25, ฉบับที่ 273, (มิถุนายน) 2553, หน้า 49.