คำตอบ

ยางซิลิโคน (Silicone rubber; Q) จัดเป็นยางชนิดพิเศษที่มีสมบัติเด่น คือ มีความอดทนต่อการเสื่อมสภาพเนื่องจากความร้อน ออกซิเจน และโอโซนสูงมาก จึงสามารถใช้งานในที่อุณหภูมิสูงหรือต่ำมากๆได้ ยาง Q มีแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลต่ำส่วนใหญ่จึงอยู่ในรูปของเหลวที่มีความหนืดสูงหรืออยู่ในรูปของแข็งที่มีความหนืดต่ำ สามารถอัดตัวได้มาก และยอมให้ก๊าซซึมผ่านได้ง่าย ส่วนใหญ่นิยมใช้ในการผลิตยางที่เป็นชิ้นส่วนของยานอวกาศ เครื่องบิน และรถยนต์ ใช้ทำฉนวนหุ้มสายเคเบิ้ล ยางโอริง หน้ากากออกวิเจน และใช้ในทางการแพทย์และเภสัชกรรม รวมถึงผลิตภัณฑ์ยางที่ต้องสัมผัสกับอาหาร

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

เทคโนโลยีการผลิตยางคอมปาวด์. นิตยสารยางไทย, ปีที่8, ฉบับที่ 8 , สิงหาคม, 2560, หน้า 32