คำตอบ

วิธีการเพิ่มสารอาหาร รสชาติ สี หรือกลิ่น ในผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มนั้น สามารถทำได้โดยกำหนดให้ รส กลิ่น สี เหล่านั้นอยู่ในรูปของ นาโนแคปซูล (nanocapsules) ซึ่งผนังนาโนแคปซูลเหล่านี้จะมีคุณสมบัติที่ช่วยให้เราสามารถควบคุมการปลดปล่อยสารที่ต้องการออกมาตามเวลาที่กำหนดได้ เช่น ปล่อยเมื่อถูกความร้อนจากการอุ่นอาหาร ปล่อยเมื่อเคี้ยวอาหาร หรือปล่อยเมื่ออาหารถูกย่อยผ่านเข้าสู่ลำไส้ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซึม เป็นต้น

ส่วนสารออกฤทธิ์ที่จะนำมาบรรจุลงในแคปซูลจิ๋วนั้น ได้จากการสกัดสารอาหารที่เป็นประโยชน์จากพืชเพื่อนำมาเป็นอาหารเสริม โดยการทำให้สารอาหารเหล่านี้มีขนาด อนุภาคระดับนาโน (nano-sized) ก่อนทำเป็นเม็ดหรือบรรจุลงแคปซูล ซึ่งขนาดที่เล็กจิ๋วนี้จะช่วยให้ร่างกายสามารถดูดซึมไปใช้งานได้ดีขึ้น

ตัวอย่างหนึ่งของสารที่นำไปบรรจุลงแคปซูลนาโน เช่น สารออกฤทธิ์ในมะระขี้นก ซึ่งเดิมอาจจะใช้วิธีกลบกลิ่นและรส โดยยังคงมีรสขมและกลิ่นเหม็นเขียวของมะระขี้นก แต่เมื่อนำไปเคลือบแคปซูลก็ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่เหมือนอาหารเสริมหรือนำไปทำเป็นอาหารอื่น เช่น ไอศกรีม หรือเคลือบน้ำมันปลาเพื่อกลบกลิ่นคาว เป็นต้น

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

นาโนเทคโนโลยีกับอุตสาหกรรมอาหาร. SCIENCE WORLD. ปีที่ 4, ฉบับที่ 38.(มิถุนายน) 2551, หน้า 52-53.