คำตอบ

น้ำดื่มอัลคาไลน์หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า “น้ำด่าง” คือน้ำดื่มสะอาดที่มีค่า pH เป็นด่าง หรือเป็นเบส และเป็นน้ำที่ประกอบด้วยแร่ธาตุสารอาหารต่างๆที่ร่างกายต้องการ เช่น โซเดียม แมกนีเซียม และโพแทสเซียม ผสมอยู่ในน้ำ และไม่มีแร่ธาตุจำพวกโลหะหนักผสมอยู่ และความที่น้ำมีสภาพเป็นด่างจึงมีส่วนช่วยป้องกันการเกิดโรคต่าง ๆ เพราะด้วยความที่เป็นน้ำด่างทำให้ซึมเข้าไปจับไขมันส่วนเกินและพวกโลหะหนักในร่างกายได้ง่าย ทำให้มีส่วนในเรื่องของการลดความอ้วน ลดความเสี่ยงที่จะเกิดโรคมะเร็ง ดังนั้นการดื่มน้ำด่างหรือน้ำดื่มอัลคาไลน์ จึงมีส่วนช่วยในเรื่องของการปรับค่ากรดด่างในร่างกาย อีกทั้งยังลดความเป็นกรดจากอาหารและน้ำดื่มอื่น ๆ ทำให้ลดอัตราเสี่ยงที่จะเกิดมะเร็งได้ค่อนข้างสูงมาก
อย่างไรก็ตามการดื่มน้ำด่างอย่างถูกวิธีและให้ปลอดภัยควรเลือกหรือตรวจคุณภาพน้ำด่าง
ก่อน เพราะต้องบอกตามความเป็นจริงว่า การดื่มน้ำด่างในปริมาณที่มากเกินความต้องการของร่างกาย หรือดื่มน้ำด่างที่มีค่า pH มากเกินพอดีย่อมส่งผลเสียต่ออวัยวะภายในของเราได้ เช่น ไต เพราะการดื่มน้ำด่างมากเกินไปจะทำให้ไตไม่สามารถขับเกลือผ่านทางปัสสาวะออกมาได้ก่อให้เกิดเป็นก้อนนิ่ว และการดื่มน้ำด่างควรให้ pH อยู่ระหว่าง 8-9 ที่สำคัญไม่ควรดื่มในปริมาณมากภายในระยะเวลาน้อยครั้ง เช่น ดื่มน้ำด่างรวดเดียว 8 แก้ว ภายใน 1-2 ชม. เพราะร่างกายจะปรับสภาพกรดด่างได้ไม่ทัน

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

โอเมก้า.  “น้ำด่างหรือน้ำอัลคาไลน์ดีหรือไม่”.  ยางไทย.  ปีที่ 4, ฉบับที่ 7, (กรกฎาคม) 2556, หน้า 46-47.