คำตอบ

มีการศึกษาพบว่า ซังข้าวโพด ใช้เป็นอาหารเสริมในการเพาะเห็ดได้ผลดีมาก เพราะมีคุณสมบัติเหมาะสำหรับเป็นส่วนผสมของปุ๋ยหมักเพาะเห็ดอยู่อย่างครบถ้วน

ซังข้าวโพด เมื่อนำมาบดแล้วมีข้อได้เปรียบอาหารเสริมชนิดอื่นๆ เช่น สะอาดไม่เปียกชื้น มีโปรตีนสูง หมักได้เร็ว ดูดซับน้ำได้ดี และ น้ำหนักเบาขนย้ายสะอาด

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

นิตยสารธุรกิจอุตสาหกรรมและการเกษตร. ปีที่ 1 เดือน พฤศจิกายน 2525 : หน้า 57