คำตอบ

สำหรับเทคนิคสำคัญของกระบวนการผลิตจุลินทรีย์นี้คือ การปั้นให้เป็นลูกกลม ซึ่งเป็นการสร้างบ้านให้แก่จุลินทรีย์เพื่อมีอาหารเลี้ยงตัวเอง รวมทั้งทำให้มีน้ำหนักเมื่อจมลงไปใต้น้ำหรือบริเวณพื้นโคลนซึ่งเป็นจุดต้นเหตุของน้ำเสีย จะทำให้ทนอยู่ในสภาวะแวดล้อมได้ดีกว่าจุลินทรีย์ชนิดอื่นและจะทำปฏิกิริยาได้อย่างเต็มที่ โดยหลักการทำงานของดาสต้าบอลหลังจากโยนลงไปในแหล่งน้ำเสียแล้ว เพอร์ไลท์จะทำให้ดาสต้าบอลจมลงและละลายภายใน 2 ชั่วโมง โดยเพอร์ไลท์จะทำหน้าที่ปรับค่าพีเอช ให้อยู่ที่พีเอช 5-8 ให้เหมาะสมกับการทำงานของจุลินทรีย์ต่อไป นอกจากนั้นด้วยลักษณะทางกายภาพของเพอร์ไลท์ซึ่งมีรูพรุน ทำให้จุลินทรีย์มีที่ยึดเกาะเพื่อการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ดาสต้าบอล จุลินทรีย์บำบัดน้ำทะเล. เดลินิวส์, ฉบับที่ 22,221  (วันอาทิตย์ที่ 15 สิงหาคม 2553). หน้า 19.