Author : อดุลย์ศักดิ์ ไชยราช.
Source : เทคโนโลยีชาวบ้าน 32, 706 (1 พ.ย. 2562) 26
Abstract : เกี๋ยงพาไย เป็นพืชป่าชนิดหนึ่งทางภาคเหนือที่นำมารับประทานเป็นผักแกล้ม มีกลิ่นเฉพาะไม่เหมือนผักชนิดไหน ส่วนรสชาติ กรอบ มัน มีฝาดเปรี้ยวแซมนิดๆ ซึ่งลักษณะของพืชชนิดนี้มีใบที่เล็ก แกร็น ก้านต้นใบเส้นใบออกสีแดงถึงม่วงเข้ม แผ่นใบสีเขียวอมน้ำตาลเล็กน้อย แข็งกรอบ ใบรูปหอกโคนสอบ ปลายใบเรียวแหลม ขอบใบเรียบบ้าง แบบหยักมีหนามเล็กๆ หรือยอดอ่อนอาจมีขนขึ้นเล็กน้อย แต่เมื่อมีอายุมากขึ้นจะเป็นใบเรียบ มีดอกออกเป็นช่อสีขาวอมเหลือง ผลหรือเมล็ดมีสีน้ำตาลอ่อน นอกจากนำมารับประทานเป็นอาหารแล้ว มีการนำพืชชนิดนี้มาใช้เป็นส่วนผสมของยารักษาโรคแก้ไข้พิษ บรรเทาพิษหัด พิษอีสุกอีใส แก้ไข้ ร้อนใน แก้ท้องอืดท้องเฟ้อ ปรุงเป็นยาหอมบำรุงร่างกาย ชูกำลัง บำรุงหัวใจ ใช้สมานแผล รักษาหูเป็นน้ำหนวก หรือใช้ทาแก้ตุ่มคันต่างๆได้.


Subject : เกี๋ยงพาไย – ผัก. สมุนไพร.