Author : กฤช เหลือลมัย.
Source : เทคโนโลยีชาวบ้าน 32, 706 (1 พ.ย. 2562) 118-119
Abstract : พริกแกง หมายถึง เครื่องปรุงที่มีสมุนไพรทั้งแห้งและสด รวมทั้งพริกเอามาตำในครกจนละเอียดแล้วจึงเอาไป “แกง” หรือปรุงต่อเป็นกับข้าวอื่นอีกหลายอย่าง ซึ่งพริกแกงที่มีส่วนประกอบของพริก พริกไทย หอมแดง กระเทียม ข่า ตะไคร้ ผิวลูกมะกรูด ในบางพื้นที่ที่มีสมุนไพรเฉพาะถิ่น ก็มีการเพิ่มเข้าไปในพริกแกงด้วย ตามแต่รสนิยมการกิน ต่อมาส่วนผสมของพริกแกงมีความซับซ้อนมากขึ้นตามเวลา วัตถุดิบที่หาได้ หรือการอยากรู้อยากลองของคนครัวในแต่ละยุค ซึ่งพริกแกงแต่ละชนิดมีลักษณะของสี รส ความหยาบ-ละเอียด แตกต่างกัน การเรียกชื่อพริกแกง จึงเรียกตามลักษณะหรือเรียกตามวิธีปรุงแกงนั้นๆ.


Subject : น้ำพริกแกง. น้ำพริกแกง – สมุนไพร.