Author : ทะนุพงศ์ กุสุมา ณ อยุธยา.
Source : เทคโนโลยีชาวบ้าน 32, 707 (15 พ.ย. 2562) 107-109
Abstract : การผลิตมะพร้าวแก้ว ในตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย มีการพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพมาตรฐาน ผลักดันให้เป็นสินค้าของชุมชนในรูปแบบหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ โดยใช้มะพร้าวจากจังหวัดเพชรบูรณ์ ขั้นตอนการผลิต เริ่มจากผ่ามะพร้าวออก 2 ส่วน แซะเนื้อมะพร้าวออกจากกะลา ตัดผิวเนื้อมะพร้าวที่มีสีน้ำตาลออกให้เหลือเฉพาะเนื้อสีขาว แล้วนำเนื้อมะพร้าวมาหั่นให้เป็นแผ่น จากนั้นนำมาล้างน้ำ 3 ครั้ง และแช่น้ำเกลือเพื่อขจัดคราบมันออก ปล่อยให้สะเด็ดน้ำ จึงนำไปชั่งในอัตรา เนื้อมะพร้าว 9 กิโลกรัม กับน้ำตาลทรายขาว 4 กิโลกรัม ใส่เกลือไอโอดีนเล็กน้อย เติมน้ำเปล่า จากนั้นนำมาเคี่ยวเป็นเวลา 30 นาที จนน้ำมีลักษณะเหนียวเป็นน้ำเชื่อมจึงปิดไฟแล้วนำไปเทใส่กะละมังที่เจาะรูระบายอากาศ โดยทิ้งไว้ 2 วัน เพื่อให้เนื้อมะพร้าวดูดซึมน้ำเชื่อมให้มากที่สุด นำใส่ถุงเก็บไว้ในช่วงเย็น เมื่อจะนำมาเคี่ยวต่ออีกประมาณ 30-60 นาที โดยระหว่างเคี่ยวต้องตักน้ำเชื่อมออกจนแห้ง จากนั้นนำมาผึ่งลมแล้วใส่ในเครื่องร่อนเพื่อทิ้งน้ำตาลออก จึงนำไปบรรจุภาชนะ.

Subject : มะพร้าวแก้ว. มะพร้าวแก้ว – การแปรรูป.