ชื่อเรื่อง : โรลออน ผลิตภัณฑ์….ระงับ “กลิ่นกาย”

ผู้แต่ง : ชมพูนุช ไปมูลเปี่ยม

ผู้แต่งร่วม : -

สังกัด : กองผลิตภัณฑ์อุปโภคและเคมีภัณฑ์

ประเภทสิ่งพิมพ์ : สาระน่ารู้ ธันวาคม 2562

วันที่ลงบทความ : ธันวาคม 2562

            [อ่านบทความฉบับเต็ม]