ชื่อเรื่อง : หลักเกณฑ์การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์เซรามิกที่ใช้กับอาหาร

ผู้แต่ง : ดวงกมล เชาวน์ศรีหมุด

ผู้แต่งร่วม : -

สังกัด : ไม่ระบุ

ประเภทสิ่งพิมพ์ : สาระน่ารู้ เดือน กันยายน 2562

วันที่ลงบทความ : กันยายน 2562

            [อ่านบทความฉบับเต็ม]