ชื่อเรื่อง : กระบวนการสำหรับผลิตรูปร่างของไวต์แวร์ที่มีความแข็งแรงและความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิอย่างรวดเร็วสูง

ผู้แต่ง : Koga, Naoki; Taneo, Masaki; Nishikawa, Toshiya; Matsumoto, Akio.

แหล่งข้อมูล : PCT Int. Appl. WO 96 09,996, 26 pp. (Japan).

บทคัดย่อ (อังกฤษ) : The title process comprises shaping raw materials mainly comprising (1) a natural ore material that forms corundum on firing, or a material contg. the corundum formed by calcining the ore material, (2) a natural ore material that forms mullite on firing, or a material contg, the mullite formed by calcining the ore material, (3) a clayey material, and (4) a sintering aid such as feldspar, nepheline or dolomite, and firing the shaped material.

บทคัดย่อ (ไทย) : กระบวนการนี้ประกอบด้วยวัตถุดิบที่มีรูปทรงหลักๆ ดังนี้ (1) เป็นสินแร่ที่เกิดตามธรรมชาติและก่อตัวขึ้นเป็นแร่คอรันดัม (corundum) ขณะขั้นตอนของการเผา หรือวัตถุดิบที่เกิดแร่คอรันดัมได้จากเผาสินแร่ที่เกิดตามธรรมชาติ (2) เป็นสินแร่ที่เกิดตามธรรมชาติและก่อตัวเป็นมัลไลท์ (mullite) ขณะเผา หรือวัตถุดิบที่เกิดมัลไลท์ได้จากเผาสินแร่ที่เกิดตามธรรมชาติ (3) วัตถุดิบที่เหมือนกับดินเหนียว (clayey material) และ (4) ตัวช่วยในการเผาผนึก (sintering aid) เช่น แร่เฟลด์สปาร์ (feldspar), แร่เนฟิลีน (nepheline) หรือแร่โดโลไมท์ (dolomite) ที่นำมาเผาเพื่อขึ้นรูปของวัตถุดิบ

ชนิดวัสดุเหลือใช้ : ceramic

ประเภทเอกสาร : patent

หมายเลขอ้างอิง : 125:17257m