ชื่องาน : การแสดงฉลากอาหารและการประยุกต์ใช้ตามกฎหมายประเทศไทย

วันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

เรียน Online ผ่าน zoom และกลุ่ม Facebook

ลงทะเบียน Online

https://shorturl.asia/qY6kV

ค่าลงทะเบียน

สมาชิก FoSTAT 1,000 บาท

บุคคลทั่วไป 1,200 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.fostat.org/events/FSF-137/

สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ Tel : 083-908-0797 / 02-942-8528 ต่อ 104

seminar@fostat.org , training@fostat.org