เรื่อง : 

เรียนแบบ live สดผ่าน Zoom  และ กลุ่มปิด Facebook

โดย คุณวิจิตรา จำปาทอง ที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยอาหาร FoSTAT

วันที่ 25 มี.ค. 64

เวลา 09:00 - 16:00 น.

ค่าลงทะเบียน

สมาชิก FoSTAT : 1,500 บาท (รวม vat 7%)

บุคคลทั่วไป : 1,800 บาท (รวม vat 7%)

ลงทะเบียน Online

https://bit.ly/2BmnvQ0

รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.fostat.org/events/FSF136/

ติดต่อสอบถามที่

โทรศัพท์: 02-942-8528 , 083-908-0797

Email : seminar@fostat.org, training@fostat.org