Author : การุณย์ มะโนใจ.
Source : เทคโนโลยีชาวบ้าน 32, 707 (15 พ.ย. 2562) 34
Abstract : ยำเพี้ยง เป็นอาหารพื้นบ้านทางภาคเหนือของประเทศไทย ลักษณะคล้ายกับน้ำพริกปลาซึ่งเป็นอาหารทางภาคเหนืออีกชนิดหนึ่ง เพียงแต่เพิ่มเพี้ยงในส่วนผสม เพี้ยง คือ หยดน้ำฝน หมอก เหมย ที่ซึมเข้าไปตามรูตรงข้อต่อของต้นซางป่า เมื่อถึงต้นฤดูหนาวจะแข็งตัวคล้ายวุ้นหรือเยลลี่ นำมายำโดยจี่พริกหนุ่ม แล้วโขลกกับกระเทียมคลุกกับน้ำปลาต้มสุก ใส่เพี้ยงคลุกเคล้าให้เข้ากัน โรยด้วยมะเขือเปราะซอย มะกอกป่าซอย หอมแดง ต้นหอม ผักชีและปรุมรสตามความชอบ.

Subject : เพี้ยง – พะเยา. เพี้ยง – ยำ.