Author : ธาวิดา ศิริสัมพันธ์.
Source : เทคโนโลยีชาวบ้าน 32, 722 (1 ก.ค. 2563) 85-87
Abstract : ไวน์ เป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทำจากองุ่นหรือผลไม้อื่นหมัก ซึ่งที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง “บ้านเรียนรู้ สวนพ่อเฒ่า” หมู่ที่1 ตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้นำมะม่วงหาวมะนาวโห่มาแปรรูปเป็นไวน์ ภายใต้ชื่อไวน์เมรี มีขั้นตอนการหมักโดยเลือกมะม่วงหาวมะนาวโห่ที่สุกจัด มาคั้นน้ำด้วยมือโดยไม่ให้เมล็ดแตก แล้วกรองน้ำมะม่วงหาวมะนาวโห่ให้สะอาด จากนั้นนำเข้าสู่กระบวนการหมักโดยผสมน้ำตาลกับน้ำมะม่วงหาวมะนาวโห่ นำไปหมักในภาชนะหมักเป็นเวลา 2 ปี ควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ในระดับคงที่ประมาณ 20-25 องศาเซลเซียส และตั้งภาชนะหมักไว้ในที่แสงแดดส่องไม่ถึง เมื่อหมักครบ 3 อาทิตย์ให้นำน้ำออกมากรองอีกครั้ง โดยในระยะเวลา 1 ปีแรกต้องนำน้ำออกมากรองทั้งหมด 7 ครั้ง จากนั้นสามารถหมักทิ้งไว้โดยไม้ต้องกรอง จนกว่าครบระยะเวลา 2 ปี จึงนำมาบรรจุใส่ขวดทันที มะม่วงหาวมะนาวโห่ที่นำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ไวน์เมรี ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติการเกษตรที่ดีสำหรับพืช (GAPพืช).
Subject : มะม่วงหาวมะนาวโห่. ไวน์. ไวน์ผลไม้. สมุนไพร.

แหล่งที่มาของภาพ : https://www.pobpad.com