Author : กระผมเอง... นายพี, นามแฝง
Sourceวารสาร อพวช. 16, 180 (มิ.ย. 2560) 10-13
Abstract : โยเกิร์ตเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากนมวัว หรือ ต้นตำรับของโยเกิร์ตคือ อาหารที่ทำมาจากน้ำนมแกะซึ่งเป็นอาหารของชนเผ่าทราเซียน หรือชาวบัลแกเรีย ในสมัยโบราณชาวทราเซียนมีวิธีเก็บรักษานมไว้ในถุงที่ทำมาจากหนังแกะ แล้วจะเอาถุงนั้นคาดเอวไว้ ความอบอุ่นจากร่างกายบวกกับจุลชีพที่มีอยู่ในหนังแกะทำให้เกิดปฏิกิริยา การหมักน้ำนมในถุงจึงทำให้กลายสภาพเป็นโยเกิร์ต โยเกิร์ตเป็นผลิตภัณฑ์นมซึ่งผ่านกระบวนการหมัก จึงทำให้มีรสเปรี้ยว และมีลักษณะกึ่งแข็งกึ่งเหลว ในโยเกิร์ตประกอบด้วย แบคทีเรียหลักๆ 2 ชนิดคือ Stretococus thermophiles และ Lactobacilus bulgaricus ปัจจุบันมีการเติม แบคทีเรีย Bidobacterium และ Lactobacilus casei ซึ่งเป็นจุลินทรีย์ที่มีชีวิต และมีประโยชน์ต่อร่างกาย ที่เรียกว่า ไพรไบโอติก(probiotic)ในโยเกิร์ต เพื่อเพิ่มคุณค่าทางด้วย โยเกิร์ตที่ดีควรมีแบคทีเรียที่ยังมีชีวิต 100 ถึง 1000 ล้านตัวต่อปริมาณโยเกิร์ต 1 มิลลิกรัม โยเกิร์ตที่ดีที่สุด คือโยเกิร์ตรสธรรมชาติ เนื่องจากมีส่วนประกอบสำคัญ 2 อย่าง คือเชื้อจุลินทรีย์และนม

Subjectนมเปรี้ยว--แง่โภชนาการ. นมเปรี้ยว--ประวัติ.