Author : วัชรี ภูรักษา
Sourceเส้นทางเศรษฐี 23, 419 (ส.ค. 2560) 73-74
Abstract : ซีอิ๊วตรานกแก้ว มีต้นกำเนิดจากมณฑลเสฉวน ประเทศจีนใช้กรรมวิธีการผลิตแบบดั้งเดิม คือ การต้มถั่วเหลืองโดยใช้เวลา 15 ชั่วโมง จากนั้นคลุกแป้งสาลี หมักเชื้อราอาหาร เก็บไว้ในห้องทึบแสงที่ดูแลอย่างสะอาด เมื่อได้เวลาที่เหมาะสมจึงนำไปหมักในโอ่ง 90-120 วัน ใส่น้ำเกลือ ซึ่งกรรมวิธีการหมัก ต้องหมักน้ำถั่ว 2 ครั้ง แต่ละครั้งใช้เวลา 15-30 วัน ก่อนจะต้มและหมักอีกครั้ง แล้วจึงต้มน้ำถั่วเหลืองผสมน้ำตาล เคี่ยวน้ำตาลให้ได้ที่ จากนั้น พักน้ำซีอิ๊วต้มสุกไว้ 15-30 วัน จึงกรองกากน้ำตาล กากถั่ว บรรจุผลิตภัณฑ์ได้ การหมักซีอ๊วให้ได้รสชาติที่ดีควรหมักในโอ่งดินแบบโบราณ ใช้เกลือทะเลแท้ และหมักในระยะเวลาที่เหมาะสม ปัจจุบันซีอิ๊วตรานกแก้ว เป็นสินค้าโอท็อปของจังหวัดระนองด้วย

Subjectซีอิ๊ว. ซีอิ๊ว--การหมัก.