นวัตกรรมล่าสุดของเครื่องบรรจุเครื่องดื่มอัจฉริยะ ที่สามารถใช้ได้กับทั้งขวดแก้วและกระป๋อง เครื่องบรรจุเครื่องดื่มอัจฉริยะนี้ นับเป็นเทคโนโลยีที่มีคุณภาพจากประเทศอิตาลีที่เป็นผู้ริเริ่มตั้งแต่การพัฒนาออกแบบ การผลิต และการติดตั้งเครื่องจักร ซึ่งต้องการเสนอทางเลือกที่มีความยืดหยุ่นสำหรับโรงเบียร์และโรงกลั่นไวน์ขนาดเล็กในการเลือกบรรจุภัณฑ์ที่สามารถบรรจุได้ทั้งขวดแก้ว กระป๋อง หรือบรรจุทั้งสองประเภท โดยไม่ต้องลงทุนเพิ่มในการซื้อเครื่องบรรจุที่ต่างชนิดกัน

วาล์วเติมแบบหัวเดียวที่ใช้ได้กับทั้งขวดแก้วและกระป๋อง

หัวใจสำคัญของเครื่องบรรจุเครื่องดื่มอัจฉริยะ คือนวัตกรรมวาล์วเติมของเหลวที่ชาญฉลาด จากการนำคุณสมบัติที่ดีของระบบบรรจุที่เชื่อถือได้เดิมที่มีอยู่มาปรับปรุงให้เป็นนวัตกรรมวาล์วเติมแบบหัวเดียวนี้ โดยวาล์วนี้จะมีตัววัดระดับของเหลวสำหรับการบรรจุลงในขวดแก้ว และเซนเซอร์วัดเชิงปริมาตรของการไหลเหนี่ยวนำสำหรับการบรรจุลงในกระป๋อง

ที่มาของข้อมูล : foodfocusthailand