ระบบออโตเมชันเข้ามามีบทบาทในหลากหลายอุตสาหกรรมเป็นอย่างมาก และก็ถึงเวลาของอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มที่จะได้รับประโยชน์จากระบบออโตเมชันกันแบบเต็มๆ

ในช่วงเวลาที่อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มมีความต้องการสินค้าและต้องการเพิ่มปริมาณการผลิต โดยทั่วไปผู้ประกอบการมักเลือกใช้แนวทางในการเพิ่มจำนวนแรงงานและอุปกรณ์ในการผลิตแบบชั่วคราว แม้ว่าแนวทางนี้จะเป็นวิธีการที่ดีสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางในสภาวะปัจจุบันก็ตาม แต่ก็ไม่ได้เป็นวิธีที่เหมาะสมในอุดมคตินัก เนื่องจากในปัจจุบันมีวิวัฒนาการต่างๆ ของเทคโนโลยีเกิดขึ้นมากมายโดยเฉพาะระบบออโตเมชัน

การเพิ่มจำนวนแรงงานและเครื่องจักรในการผลิตมีส่วนช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถผลิตสินค้าได้ในปริมาณมากขึ้น แต่ก็จะมีค่าใช้จ่ายสูงในการเลือกใช้กระบวนการที่เหมาะสมและการอัปเดตระบบตามมา  การนำระบบออโตเมชันที่ได้รับการพัฒนา รวมทั้งหุ่นยนต์ที่สามารถควบคุมด้วยเครื่องจักรหรือซอฟต์แวร์มาประยุกต์ใช้นั้นถือว่าเป็นคำตอบที่น่าสนใจในปัจจุบัน คุณเชื่อหรือไม่ว่าระบบต่างๆ เหล่านี้สามารถทำงานควบคู่ไปพร้อมกันและช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานของแรงงานและทีมพนักงานที่ทางโรงงานมีอยู่

ในความเป็นจริงแล้ว ระบบออโตเมชันได้เข้ามามีบทบาทในหลากหลายอุตสาหกรรม รวมทั้งอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มด้วย โดยอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมก่อสร้าง และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ เป็นหนึ่งในสามตัวอย่างของอุตสาหกรรมที่ระบบออโตเมชันและปัญญาประดิษฐ์ได้เข้ามาพลิกโฉมความท้าทายในปัจจุบัน

 ที่มา : http://www.foodfocusthailand.com/