ชื่องาน : หลักสูตรการผลิตน้ำนมข้าวโพดและน้ำนมถั่วเหลืองและเทคนิคการยืดอายุการเก็บ 

ผู้จัดอบรม : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาอุตสาหกรรม สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)

รายละเอียดการอบรม :  

  • วัตถุประสงค์ : เพื่อผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้และเข้าใจหลักการผลิตน้ำนมข้าวโพดและน้ำนมถั่วเหลืองรวมถึงหลักการแปรรูปด้วยความร้อนเพื่อยืดอายุการเก็บได้
  • ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน 1,600  บาท
  • อบรมวันที่ 19 กุมพาพันธ์ 2564

กิจกรรมการอบรม : 

  • ภาคบรรยาย :  เทคนิคการแปรรูปด้วยความร้อนและขั้นตอนการผลิตน้ำนมถั่วเหลืองและน้ำนมข้าวโพด
  • ภาคปฏิบัติ :  ฝึกปฏิบัติการผลิตน้ำนมถั่วเหลืองและน้ำนมข้าวโพด 

สนใจเข้าร่วมอบรมหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

แหล่งที่มาของภาพ : freepik.com