การนำเซลล์แสงอาทิตย์กลับมาใช้ใหม่

วิธีการรีไซเคิลแผ่นเวเฟอร์เซลล์แสงอาทิตย์ (solar cell wafer) ที่หมดอายุใช้งานหรือมีตำหนิโดยการพิมพ์สกรีนสารละลายที่เหมาะสมและมีพิษน้อยกว่าสารละลายเดิมที่ใช้ฉาบบนผิวเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อกัดขั้วไฟฟ้าเงิน ขั้นตอนเริ่มจากทำการกัดกร่อนขั้วไฟฟ้าเงินของเซลล์แสงอาทิตย์ โดยการใช้สารละลายผสมที่มีกรดไนตริกหรือสารละลายกรดไนตริก แล้วกำจัดฟิล์มป้องกันการสะท้อน (antireflection film) และชั้นอิมิตเตอร์ (emitter layer) ที่สร้างขึ้นบนผิวหน้าของเซลล์แสงอาทิตย์ จากนั้นทำการกำจัดขั้วไฟฟ้าอะลูมินัมแล้วจึงนำแผ่นซิลิคอนซึ่งเป็นส่วนประกอบของเซลล์แสงอาทิตย์กลับมาใช้ได้
Patent No.  KR 2017/0,088,058
Title :  Method for reuse a solar cell
Inventor :  PARK NO CHANG [KR]; JEONG JAE SEONG [KR]; SHIN JEONG EUN [KR]
Applicant :  KOREA ELECTRONICS TECHNOLOGY [KR]
Abstract :  The present invention relates to a method for recycling a solar cell wafer using a screen printing process, which includes the steps of: removing a sliver electrode by etching the silver electrode formed on one surface of a solar cell by using a nitric acid solution or a mixed solution including the nitric acid solution; removing an anti-reflection film and an emitter layer formed on one surface of the solar cell from which the silver electrode is removed through the screen printing process using etching paste; and recycling a silicon wafer by removing an aluminum rear electrode formed on the other surface of the solar cell by using a potassium hydroxide solution. Accordingly, the present invention can normally collect silver by removing the silver electrode.
Fulltext Language :  Korean
Web Patent :  ลิงก์เว็บไซต์
ชนิดวัสดุ Recycling :  E-waste ; Electronic waste ; ขยะอิเล็กทรอนิกส์
ประเภทเอกสาร :  Patent ; สิทธิบัตร