วิธีรีไซเคิลวัสดุสไตรีนชนิดขยายตัว

กรรมวิธีและเครื่องมือสำหรับแปรใช้ใหม่หรือรีไซเคิลสไตรีนชนิดขยายตัวซึ่งใช้ในบรรจุภัณฑ์ และส่วนใหญ่จะถูกทิ้งไปเมื่อเปิดบรรจุภัณฑ์เพื่อนำสินค้าออกมาใช้ กรรมวิธีรีไซเคิลสไตรีนชนิดขยายตัวประกอบด้วย การบดสไตรีนชนิดขยายตัว การลดปริมาตรโดยใช้ความร้อนจากแสงฟาร์อินฟราเรด การทำให้เป็นผง และการนำผงวัสดุรีไซเคิลสไตรีนชนิดขยายตัวเข้าแม่พิมพ์แบบฉีดเพื่อผลิดชิ้นงานใหม่
Patent No.  US 6,248,283
Title :  Method for re-using expanded styrene
Inventor :  Syuzo Tanaka (Tokyo, JP)
Assignee :  Sony Corporation (JP)
Abstract :  A method for re-using unneeded expanded styrene and an apparatus for preparing comminuted expanded styrene that can be used as a starting material for injection molding. The expanded styrene is rendered re-usable through a first step of comminuting expanded styrene, a second step of illuminating far-infra-red light to the expanded styrene comminuted by the first step to reduce its volume, a third step of further comminuting expanded styrene, reduced in volume by the second step, to prepare a granulated material, and a fourth step of injection-molding the granulated material from the third step to prepare a regenerated article.
Patent web :  ลิงก์เว็บไซต์
ชนิดวัสดุ Recycle :  Plastic Polymer ; พลาสติก พอลิเมอร์
ประเภทเอกสาร :  Patent ; สิทธิบัตร