ชื่อเรื่อง : เทคโนโลยีไวต์แวร์ในช่วงการเข้าสู่มิลเลนเนียม

ผู้แต่ง : Sladek, Rudolf.

แหล่งข้อมูล : Interceram 1996, 45(2), 71-74 (Eng).

บทคัดย่อ (อังกฤษ) : A review without refs. of the types of whitewares, their uses, and technologies.

บทคัดย่อ (ไทย) : บทปริทัศน์ซึ่งไม่มีเอกสารอ้างอิง กล่าวถึงชนิดของไวต์แวร์ การใช้ประโยชน์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

ชนิดวัสดุเหลือใช้ : ceramic

ประเภทเอกสาร : journal

หมายเลขอ้างอิง : 125:93109e

ชื่อเรื่อง : เทคโนโลยีไวต์แวร์ในช่วงการเข้าสู่มิลเลนเนียม

ผู้แต่ง : Sladek, Rudolf.

แหล่งข้อมูล : Interceram 1996, 45(2), 71-74 (Eng).

บทคัดย่อ (อังกฤษ) : A review without refs. of the types of whitewares, their uses, and technologies.

บทคัดย่อ (ไทย) : บทปริทัศน์ซึ่งไม่มีเอกสารอ้างอิง กล่าวถึงชนิดของไวต์แวร์ การใช้ประโยชน์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

ชนิดวัสดุเหลือใช้ : ceramic

ประเภทเอกสาร : journal

หมายเลขอ้างอิง : 125:93109e