ชื่อเรื่อง : วิธีการเปลี่ยนรูปวัสดุเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตเซรามิกเชิงกลให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นเมล็ดและส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์เมล็ดดังกล่าว

ผู้แต่ง : Biasiolo, Paolo; Malaguti, Marco; Tonello, Armando; Tonello, Bruno.

แหล่งข้อมูล : Eur. Pat. Appl. EP 936,262, 8 pp. (Eng).

บทคัดย่อ (อังกฤษ) : The method comprises mixing the waste residues with additive components, molding the mixt., and heat-treating the green material. The mixt. contains 80 and 95 wt.% waste residues and balance additive components, the molding step produces substantially spherical closed-pore porous granules having diam. 2-50 mm, and the granules may be subjected to a finishing coating step. The granular products are used as abrasive products in textile-washing processes. The granular products may contain magnesian cement from the polishing grinders, and the additive components are selected from glass powder, corundum powder, Al2O3, SiC, and clay, and may have a coating of MgCO3 powder. The process is described with schematic drawings.

บทคัดย่อ (ไทย) : วิธีการประกอบด้วยการผสมวัสดุเหลือทิ้งด้วยการใส่สารเติมแต่ง ขึ้นรูปของส่วนผสม แล้วนำไปให้ความร้อน ส่วนผสมประกอบด้วยวัสดุเหลือทิ้ง 80% และสารเติมแต่ง 95% โดยน้ำหนัก ขั้นตอนการขึ้นรูปจะทำเป็นทรงกลมไม่มีรูพรุนและมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2-50 มิลลิเมตร และอาจนำไปเคลือบ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นเมล็ดที่ได้จะนำไปใช้ในการขัดถูในกระบวนการล้างสิ่งทอ ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์เมล็ดดังกล่าวอาจมีส่วนผสมของ magnesian cement ซึ่งใช้ในเครื่องขัดเงา ส่วนสารเติมแต่งที่ใช้นั้นคัดเลือกจาก glass powder, corundum powder อะลูมินัมออกไซด์ ซิลิคอนคาร์ไบต์ และดินเหนียว และอาจมีการเคลือบด้วยผงแมกนีเซียมคาร์บอเนต นอกจากนี้ยังมีการอธิบายกระบวนการดังกล่าวด้วยรูปวาดประกอบ

ชนิดวัสดุเหลือใช้ : ceramic

ประเภทเอกสาร : patent

หมายเลขอ้างอิง : 131:160642n