ผู้แต่ง : Gidley, James S.; Sack, William A.

แหล่งข้อมูล : J. Environ. Eng. (N.Y.) 1984, 110(6), 1117-33 (Eng).

บทคัดย่อ (อังกฤษ) : The review, with 34 refs., covers the environmental effects of waste utilization in construction, as well as in ceramics, e.g., insulation, concretes, aggregates, construction materials, embankments, road bases and landfills. Dusting and leaching can be mitigated by solidifying the waste.

บทคัดย่อ (ไทย) : บทปริทัศน์นี้กล่าวถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของการใช้ประโยชน์จากของเสียหรือวัสดุเหลือทิ้งในการนำไปใช้ก่อสร้าง และในการผลิตเซรามิก เช่น การทำให้เป็นฉนวน คอนกรีต กรวด วัสดุก่อสร้าง เขื่อน วัสดุทำถนนและถมที่ดิน ทั้งนี้สามารถลดการเกิดฝุ่นและการชะโดยการทำให้ของเสียเหล่านั้นเป็นของแข็ง  

ชนิดวัสดุเหลือใช้ : Ceramic

ประเภทเอกสาร : journal

หมายเลขอ้างอิง : 102:66753d