ชื่อเรื่อง : อุปกรณ์สำหรับรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์ที่เป็นแก้ว

ผู้แต่ง : Willis, W. Coy

แหล่งข้อมูล : US 5,423,492

บทคัดย่อ (อังกฤษ) : The apparatus for recycling glass containers comprises an enclosure having at least one customer access opening and a rotatable carousel mounted in the enclosure. The rotatable carousel defines a plurality of glass container receiving recesses for subsequently receiving glass containers through the customer access opening. A fixed platform defining at least two openings underlies the carousel and a scanner, mounted in the enclosure, is positioned adjacent the carousel for scanning the code markings on the glass container. At least one trap door is provided, the trap door being operatively associated with a first opening in the fixed platform. The scanner electrically controls the movement of the trap doors so that glass containers, upon rotation of the carousel, will selectively fall through one of the openings in the fixed platform. The apparatus further comprises a glass container engaging device mounted in the enclosure having at least two engaging jaws for independently engaging glass containers passing through the openings. Separate storage bins are provided which underlie each of the engaging jaws for receiving the engaged glass containers therefrom. Two embodiments of a glass container engaging device are also disclosed.

บทคัดย่อ (ไทย) : อุปกรณ์สำหรับรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์ที่เป็นแก้วประกอบด้วยส่วนกั้นที่มีด้านหนึ่งสามารถเปิดออกและมีแกนที่หมุนได้ ส่วนที่หมุนได้นี้จะสามารถรองรับบรรจุภัณฑ์ที่เป็นแก้วจำนวนมากที่ต้องทยอยใส่เพิ่มเข้ามาในภายหลัง ส่วนแผ่นที่ติดถาวรจะมีส่วนที่เปิดได้อยู่ภายใต้แกนที่หมุนและสแกนเนอร์ และเชื่อมต่อกับแกนหมุนเพื่อสแกนรหัสที่ติดไว้บนบรรจุภัณฑ์แก้ว ส่วนที่เปิดครั้งแรกในการรับบรรจุภัณฑ์แก้ว จะถูกควบคุมโดยสแกนเนอร์อิเล็กทรอนิกส์ ทำให้บรรจุภัณฑ์แก้วภายใต้การทำงานของแกนหมุนจะถูกคัดแยกและตกลงไปสู่แผ่นรองรับด้านล่าง อุปกรณ์เพิ่มเติมจะประกอบด้วยก้าน 2 อันเพื่อเป็นทางแยกในการส่งผ่านบรรจุภัณฑ์แก้ว นอกจากนี้ยังมีถังแยกซึ่งอยู่ภายใต้แต่ละก้านเพื่อรองรับบรรจุภัณฑ์แก้ว

ชนิดวัสดุเหลือใช้ : Glass

ประเภทเอกสาร : patent

ไฟล์เอกสารฉบับเต็ม : US5423492A1.pdf