ชื่อเรื่อง : วิธีการรีไซเคิลแก้ว

ผู้แต่ง : Vitunac, Edward A. and Zawadzki, Edward A.

แหล่งข้อมูล : US 5,350,121

บทคัดย่อ (อังกฤษ) : A process and apparatus are provided for breaking the glass components of articles comprised of glass and nonglass components and liberating the glass components from the nonglass components by subjecting the articles to controlled vibrations sufficient to break the glass without breaking the nonglass components. The apparatus is a vibratory device having a screen deck and a plate deck. The screen deck has holes through which the broken glass falls to the plate deck. The nonglass components remain on the screen deck. Thereafter, the nonglass components are removed by one or more of a variety of means. The glass may be further processed by cleaning, rinsing and further crushing to size the glass pieces. Glass of different types may optionally be separated by taking advantage of the differences in specific gravities between glass types.

บทคัดย่อ (ไทย) : กระบวนการและเครื่องมือที่ใช้สำหรับบดวัสดุที่ประกอบด้วยส่วนที่เป็นแก้ว และไม่ใช่แก้ว และแยกส่วนที่เป็นแก้วออกมาโดยควบคุมด้วยแรงสั่นสะเทือนซึ่งเพียงพอที่จะทำให้แก้วแตกโดยไม่ทำให้ส่วนอื่นๆที่ไม่ใช่แก้วเสียหาย เครื่องมือที่เป็นส่วนที่ทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนประกอบด้วยชั้นที่เป็นตะแกรงและส่วนที่เป็นถาด ส่วนที่เป็นตะแกรงจะมีรูเพื่อให้แก้วที่แตกหล่นลงสู่ส่วนที่เป็นถาด ส่วนประกอบที่ไม่ใช่แก้วจะคงอยู่บนตะแกรง จากนั้นจะแยกส่วนที่ไม่ใช่แก้ว สำหรับส่วนที่เป็นแก้วจะถูกนำไปทำความสะอาด และนำไปบด แก้วชนิดต่างๆ จะถูกแยกโดยใช้คุณสมบัติของความถ่วงจำเพาะที่แตกต่างกันของแก้วแต่ละชนิด

ชนิดวัสดุเหลือใช้ : Glass

ประเภทเอกสาร : patent

ชื่อไฟล์เอกสารฉบับเต็ม : US5350121A1.pdf