ชื่อเรื่อง : กระบวนการและเครื่องมือสำหรับการรีไซเคิลเศษแก้ว

ผู้แต่ง : Hohman; Charles M. and Streicher; William L.

แหล่งข้อมูล : US 4,353,725

บทคัดย่อ (อังกฤษ) : A process and apparatus for recycling scrap glass is disclosed. Removing the binder and preheating the scrap are carried out in one operation. The resulting cleaned, preheated scrap then may be fed directly into a conventional glass melting furnace.

บทคัดย่อ (ไทย) : กระบวนการและเครื่องมือสำหรับการรีไซเคิลเศษแก้ว โดยการแยกสารช่วยยึดเกาะและให้ความร้อนแก่เศษแก้วในขั้นตอนเดียว เศษแก้วที่ผ่านการทำความสะอาดและให้ความร้อนจะนำมาใช้ผลิตแก้วทั่วไปโดยใส่ในเตาหลอม

ชนิดวัสดุเหลือใช้ : Glass

ประเภทเอกสาร : patent

ชื่อไฟล์เอกสารฉบับเต็ม : US4353725A1.pdf