ชื่อเรื่อง : อุปกรณ์สำหรับคัดแยกฟิล์มพลาสติกจากกระดาษแบบปรับใช้สำหรับระบบรีไซเคิลขยะ

ผู้แต่ง : Cerroni, Manlio

แหล่งข้อมูล : US 4,207,986

บทคัดย่อ (อังกฤษ) : Apparatus for separating composite waste materials composed chiefly of plastic film and paper including a conveyer for moving the composite material along a substantially horizontal path in a given direction and a reel device having a plurality of hooked members extending therefrom rotating to move the hooked members through the composite material at a portion of the horizontal path, with the hooked members moving in the same direction in which the composite material is moving while being passed therethrough. The hooked members of the reel device engage plastic film contained in the composite material to separate the plastic film therefrom. The reel device may be formed by a plurality of generally linear belt type conveyers each extending at an oblique angle to the horizontal direction of travel of the composite material and each having an end overlapping an adjacent reel device so that engaged plastic material may be serially deposited between reel devices in an upstream direction taken relative to the direction of travel of the composite material until it is removed from or released by the reel device which is furthest upstream.

บทคัดย่อ (ไทย) : อุปกรณ์สำหรับคัดแยกขยะซึ่งมีส่วนประกอบของฟิล์มพลาสติก และกระดาษ ประกอบด้วย สายพานลำเลียงขยะแนวนอน และมีอุปกรณ์ซึ่งมีลักษณะเป็นวงล้อมีตะขอล้อมรอบอยู่ด้านบนสายพานและหมุนไปในทิศทางเดียวกับสายพาน วงล้อดังกล่าวทำหน้าที่เกี่ยวขยะที่มีฟิล์มพลาสติกเพื่อคัดแยกออกไป วงล้ออาจติดตั้งได้หลายอันตามความยาวและทำมุมเอียงกับสายพาน

ชนิดวัสดุเหลือใช้ : Paper

ประเภทเอกสาร : patent

ไฟล์เอกสารฉบับเต็ม : US4207986A1.pdf