ชื่อเรื่อง : อ่างดักตะกอนเพื่อแยกปลาสเตอร์จากของเสีย

ผู้แต่ง : Michael D. Rains

แหล่งข้อมูล : US 6,017,462

บทคัดย่อ (อังกฤษ) : A sink liner apparatus and a method for using the apparatus for removing plaster from waste water has a catch basin to catch the waste water contaminated with plaster and direct it into a sedimentation basin. The sedimentation basin allows the plaster to precipitate into the sedimentation basin, which can be periodically cleaned or replaced. The waste water overflows through a sedimentation basin draining aperture into a sink basin. The sink basin supports the sedimentation basin and also directs the waste water into a sink draining aperture for separate disposal.

บทคัดย่อ (ไทย) : อุปกรณ์ซึ่งประกอบด้วยอ่างและท่อใช้สำหรับแยกส่วนที่เป็นปลาสเตอร์ออกจากน้ำเสีย มีอ่างดักจับน้ำเสียซึ่งมีปลาสเตอร์ผสมอยู่แล้วส่งไปยังอ่างตกตะกอน  อ่างสำหรับตกตะกอนจะทำให้ปลาสเตอร์จับตัวและตกตะกอน ซึ่งสามารถทำความสะอาดและถอดเปลี่ยนได้  โดยน้ำเสียจะไหลผ่านท่อไปยังอ่างตกตะกอน ซึ่งมีถาดตกตะกอน และส่งน้ำเสียไปยังท่อเพื่อแยกส่วนที่ไม่ต้องการออก

ชนิดวัสดุเหลือใช้ : Plaster

ประเภทเอกสาร : patent

ไฟล์เอกสารฉบับเต็ม : US6017462A.pdf