ชื่อเรื่อง : การใช้วัสดุเหลือทิ้งประเภทแก้วในงานคอนกรีต

ผู้แต่ง : Steven Z. Baxter ...[et al.]

แหล่งข้อมูล : US 5,810,921

บทคัดย่อ (อังกฤษ) : The present invention relates generally to a glass formula for incorporation in glass-concrete compositions. The glass contains chromium. A detrimental reaction between the cement and the chromium glass and/or a reactive aggregate glass is suppressed in the set glass-concrete compositions.

บทคัดย่อ (ไทย) : การประดิษฐ์นี้นำเสนอสูตรการผลิตส่วนผสมคอนกรีตซึ่งมีแก้วเป็นส่วนประกอบ โดยแก้วจะมีส่วนผสมของโครเมียม ปฏิกิริยาระหว่างซีเมนต์และแก้วซึ่งประกอบด้วยโครเมียมจะลดลงในระหว่างการเกิดส่วนประกอบของแก้วและซีเมนต์

ชนิดวัสดุเหลือใช้ : Glass

ประเภทเอกสาร : patent

ชื่อไฟล์เอกสารฉบับเต็ม : US5810921A.pdf