ชื่อเรื่อง : การผลิตไวท์พอร์ซโซลานจากวัสดุเหลือทิ้งประเภทแก้ว

ผู้แต่ง : Louis P. Grasso, Jr.

แหล่งข้อมูล : US 7,931,220

บทคัดย่อ (อังกฤษ) : A clean dry white glass powder useful as a substitute for Portland cement in concrete, in paints, and for other known uses for glass powder produced conventionally can be produced from unsorted post-consumer waste glass, including a substantial fraction of non-glass items, by employing glass pulverizing equipment to reduce waste glass to small fragments, allowing removal of trash, employing a multistep washing process to clean the glass fragments, in the preferred embodiment using aggregate cleaning equipment, drying the fragments, preferably using fluidized bed techniques, and grinding the glass to a desired particle size, preferably using a ball mill, in combination with an air classification step to produce a bright white glass powder of uniform particle size.

บทคัดย่อ (ไทย) : ผงแก้วสีขาวถูกนำมาใช้ทดแทนพอร์ตแลนด์ซีเมนต์ในการผลิตคอนกรีต การผลิตสี โดยผงแก้วผลิตจากวัสดุเหลือทิ้งที่เป็นแก้วซึ่งไม่ได้คัดแยก จึงมีบางส่วนที่ไม่ใช่วัสดุประเภทแก้วเจือปนอยู่ ทั้งนี้ได้มีการใช้อุปกรณ์บดเพื่อลดขนาดของแก้วให้เป็นชิ้นเล็กๆ ใช้กระบวนการล้างหลายขั้นตอนเพื่อทำความสะอาดแก้ว และทำให้แห้งโดยใช้เทคนิคฟลูอิไดซ์เบด หลังจากนั้นทำการบดชิ้นส่วนแก้วให้มีขนาดตามที่ต้องการโดยใช้บอลมิล (ฺBall mill) แล้วใช้อากาศในการคัดแยกเพื่อผลิตผงแก้วที่มีสีขาวสว่างและมีขนาดอนุภาคเป็นรูปแบบเดียวกัน

ชนิดวัสดุเหลือใช้ : Glass

ประเภทเอกสาร : patent

ชื่อไฟล์เอกสารฉบับเต็ม : US7931220.pdf