ชื่อเรื่อง : การนำน้ำทิ้งจากโรงงานน้ำมันมะกอกมาใช้แทนน้ำในการผลิตอิฐทนไฟ

ผู้แต่ง : Mekki, Houda; …[et al.]

แหล่งข้อมูล : Journal of Chemical Technology and Biotechnology 81 (-) 2006 : 1419-1425

บทคัดย่อ (อังกฤษ) : This paper describes the introduction of olive mill wastewater (OMW) to replace fresh water normally used in clay brick manufacture. OMW is recognized as the major agro-food industry pollutant in the Mediterranean/North African olive-growing region. The research involved adding OMW to laboratory-produced clay bricks following the same making procedure used at a collaborating Tunisian brick factory. The samples containing OMW were found to be comparable in forming/extrusion performance to a control product that used fresh water. If introduced at the factory scale, this innovation would allow a substantial volume of OMW to be recycled, saving on the fresh water currently used in the brick-forming process, During the subsequent brick drying operation, most of the OMW (~98% water) would be released as vapour. Once in the kiln, the remaining solids in the bricks (calorific value 21-23 MJ/kg) would liberate additional heat, reducing the gross energy from fossil fuel currently required during firing.

บทคัดย่อ (ไทย) : น้ำทิ้งจากโรงงานน้ำมันมะกอกถูกนำมาใช้ในการผลิตอิฐทนไฟ (fire clay bricks) โดยทั่วไปน้ำทิ้งจากโรงงานน้ำมันมะกอกเป็นปัญหาด้านมลภาวะอย่างหนึ่งสำหรับประเทศที่ปลูกมะกอกในแถบเมดิเตอร์เรเนียนและอเมริกาเหนือ เมื่อนำน้ำทิ้งจากโรงงานน้ำมันมะกอกมาใช้ในการผลิตอิฐโดยใช้กรรมวิธีเช่นเดียวกับการผลิตอิฐในโรงงาน Tunisian brick factory พบว่าอิฐที่ได้มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับอิฐใช้น้ำทั่วไป ซึ่งหากมีการนำวิธีการนี้มาใช้จริงย่อมช่วยลดมลภาวะจากน้ำทิ้งจากโรงงานน้ำมันมะกอก นอกจากนี้ยังพบว่าส่วนผสมในน้ำทิ้งช่วยประหยัดพลังงานในกระบวนการเผาอิฐเนื่องจากส่วนผสมเหล่านี้สามารถเป็นเชื้อเพลิงระหว่างการเผาอิฐ ทำให้ใช้พลังงานน้อยลง

ชนิดวัสดุเหลือใช้ : Ceramic

ประเภทเอกสาร : Journal

หมายเหตุ : ขอสำเนาเอกสารฉบับเต็มได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โทร. 0-2201-7252