ชื่อเรื่อง : การรีไซเคิลวัสดุเหลือทิ้งจากเซรามิก  

ผู้แต่ง : Nobuhiro Sasaki, Sadayoshi Kato, Kunihiro Matsushita, Makoto Miyashiro, Hitoshi Kikuchi, Tadashi Ito

แหล่งข้อมูล : Pat. No. US 2003/0,017,933

บทคัดย่อ (อังกฤษ) : Recycled ceramic slurry is produced by a method including the steps: dissolving the waste material of unfired ceramic in a solvent to form a waste solution; and adjusting a composition of the waste solution to thereby produce the recycled ceramic slurry. If the waste material of unfired ceramic includes a metal component, the metal component may be removed therefrom before the step of adjusting the composition of the waste solution.

บทคัดย่อ (ไทย) : การรีไซเคิลวัสดุเหลือทิ้งจากเซรามิก เช่น วัตถุดิบเซรามิกในรูปของเหลว ผงเซรามิก และชิ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์ที่ทำจากเซรามิก ทำได้โดยการละลายเซรามิกที่ยังไม่ผ่านกระบวนการเผาในตัวทำละลาย แล้วปรับสภาพจนได้สารละลายเซรามิก  ถ้าวัสดุเหลือทิ้งจากเซรามิกนั้นยังมีโลหะปนอยู่ ต้องกำจัดโลหะออกก่อนที่จะปรับสภาพของสารละลาย  และสามารถทำเป็นผงเซรามิกได้โดยการกำจัดสารที่ช่วยในการยึดเกาะออก

ชนิดวัสดุเหลือใช้ : Ceramic

ประเภทเอกสาร : Patent

ชื่อไฟล์เอกสารฉบับเต็ม : US20030017933.pdf