เอกสารทางวิชาการเครื่องปั้นดินเผา

 เอกสารทางวิชาการเครื่องปั้นดินเผา การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา 

จัดทำโดย โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม (ฟว.)