ชื่อเรื่อง :  สวมหน้ากากอนามัยป้องกันไวรัสได้จริงหรือ
ผู้แต่ง :  จรวยพร แดงจิ๋ว นักวิทยาศาสตร์ 
สังกัด :  สำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ
ประเภทสิ่งพิมพ์ :  วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 69 ฉบับที่ 212 ประจำเดือนมกราคม 2563
อ่านเอกสารฉบับเต็ม ดาวน์โหลด