ชื่อเรื่อง :  ศัพท์วิทย์น่ารู้ ระบบหน่วยการวัดสากล (International System of Units, SI)
ผู้แต่ง :  สริญญา นนทศิริ นักวิทยาศาสตร์
สังกัด :  กองความสามารถห้องปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ์
ประเภทสิ่งพิมพ์ :  วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 69 ฉบับที่ 213 ประจำเดือพฤษภาคม 2563
อ่านเอกสารฉบับเต็ม  ดาวน์โหลด