ชื่อเรื่อง :  Science สไตล์สนุก เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ
ผู้แต่ง :  สุบงกช ทรัพย์แตง นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ 
สังกัด :  สำนักเทคโนโลยีชุมชน
ประเภทสิ่งพิมพ์ :  วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 69 ฉบับที่ 213 ประจำเดือพฤษภาคม 2563
อ่านเอกสารฉบับเต็ม  ดาวน์โหลด