ชื่อเรื่อง :  NQI กับการสอบเทียบ
ผู้แต่ง :  ไกรศักดิ์ ยืนยั่ง นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 
สังกัด :  กองความสามารถห้องปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ์
ประเภทสิ่งพิมพ์ :  วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 69 ฉบับที่ 214 ประจำเดือนกันยายน 2563
อ่านเอกสารฉบับเต็ม ดาวน์โหลด